OPGELET!!

Deze website wordt niet langer gebruikt voor de planning en het boeken van lokalen van de Schools of Arts van de AP hogeschool!
Dit gebeurt vanaf 13 februari 2023 via https://ap-arts.asimut.net.
 

Please provide username and password

Format username --> s0xxxxx@ap.be/p0xxxxx@ap.be
  Username:
  Password:
 
 
     Logon
Cancel
 
Failed logon.